គ.ជ.ប. ប្រកាស​ថា ចុះ​បញ្ជី​ពលរដ្ឋ​ជាង ៨​លាន ៥៤​ម៉ឺន​នាក់​​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ

ចុះផ្សាយថ្អៃទី 2019-01-01 00:00:42 | ដោយ 9 views

p1

គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ហៅ​កាត់​ថា គ.ជ.ប. បាន​ប្រកាស​ថា ​ពលរដ្ឋ​ជាង ៨​លាន ៥៤​ម៉ឺន​នាក់ ត្រូវ​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ជា​ផ្លូវការ​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ។

The post គ.ជ.ប. ប្រកាស​ថា ចុះ​បញ្ជី​ពលរដ្ឋ​ជាង ៨​លាន ៥៤​ម៉ឺន​នាក់​​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ appeared first on VOD Hot News.

សូមផ្ដល់មតិលោកឣ្នកខាងក្រោម

ព័ត៌មានផ្សេងៗព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ