តារា៣ដួងរួមគ្នាផលិតភាពយន្តខ្នាតធំមួយ ដោយមិនយកប្រាក់សម្តែង ព្រមទាំង​​​​​​​​រ៉ៃអង្គាសប្រាក់គ្នាថែម

ចុះផ្សាយថ្អៃទី 2019-01-01 00:00:42 | ដោយ 14 views

p1

​ចាត់ទុកជាលើកទី​១ដែល​​តារា​៣ដួងបានមូលមតិគ្នាផលិតភាពយន្ត​​ខ្នាតធំ ដោយ​ស្ម័គ្រចិត្តសម្ដែង​មិនយកថវិកា ​ហើយថែមទាំង​​រ៉ៃអង្គាសប្រាក់​គ្នា​​​​​​​ដើម្បីបានទុនផលិតភាពយន្តមួយ​​ ដើម្បីប្រជែងទីផ្សារទៅទៀត។

The post តារា៣ដួងរួមគ្នាផលិតភាពយន្តខ្នាតធំមួយ ដោយមិនយកប្រាក់សម្តែង ព្រមទាំង​​​​​​​​រ៉ៃអង្គាសប្រាក់គ្នាថែម appeared first on VOD Hot News.

សូមផ្ដល់មតិលោកឣ្នកខាងក្រោម

ព័ត៌មានផ្សេងៗព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ