តៃវ៉ាន់ បណ្ដឹង​ការផ្ដល់​ទិដ្ឋាការដល់​ប្រទេសចំនួន​៦ ក្រោយ​ទេស​ចរវៀតណាម​រត់​គេច​

ចុះផ្សាយថ្អៃទី 2019-01-01 00:00:42 | ដោយ 10 views

p1

រដ្ឋាភិបាល​តៃវ៉ាន់ នឹងពិនិត្យការផ្ដល់​ទិដ្ឋាការជាក្រុម​ដល់​ទេសច​រមកពី​​ប្រទេសចំនួន​៦ឡើងវិញ ក្រោយភ្ញៀវ​ទេសចរ​វៀតណាម​១៥២​នាក់រត់គេចខ្លួនដើម្បី​​រក​ការងារ​ធ្វើដោយខុសច្បាប់ ក្រោយ​ពី​ពួកគេបាន​ទៅ​ដល់​​​ដែនកោះ​មួយនេះ។

The post តៃវ៉ាន់ បណ្ដឹង​ការផ្ដល់​ទិដ្ឋាការដល់​ប្រទេសចំនួន​៦ ក្រោយ​ទេស​ចរវៀតណាម​រត់​គេច​ appeared first on VOD Hot News.

សូមផ្ដល់មតិលោកឣ្នកខាងក្រោម

ព័ត៌មានផ្សេងៗព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ