អ្នក​ជំនាញ​ទេសចរណ៍​ថា តម្លៃ​សេវា​ទេសចរណ៍​ជា​កញ្ចប់​ធ្លាក់​ចុះ ខណៈ​សេវា​ក្រៅ​ផ្លូវការ​បន្ត​កើន​ឡើង

ចុះផ្សាយថ្អៃទី 2019-01-01 00:00:42 | ដោយ 12 views

p1

អ្នកធ្វើការខាងវិស័យទេសចរណ៍ បាន​ឲ្យដឹងថា តម្លៃសេវាកម្មទេសចរណ៍អំឡុង​បុណ្យចូលឆ្នាំសកល​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ បាន​ថយ​ចុះ​ជាងឆ្នាំមុន ខណៈ​ដែល​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជាបាន​ស្វែង​រក​ដំណើរកម្សាន្ត​របស់​ពួកគេ​​ទៅ​កាន់​តំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ។

The post អ្នក​ជំនាញ​ទេសចរណ៍​ថា តម្លៃ​សេវា​ទេសចរណ៍​ជា​កញ្ចប់​ធ្លាក់​ចុះ ខណៈ​សេវា​ក្រៅ​ផ្លូវការ​បន្ត​កើន​ឡើង appeared first on VOD Hot News.

សូមផ្ដល់មតិលោកឣ្នកខាងក្រោម

ព័ត៌មានផ្សេងៗព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ