មន្រ្តី​អាមេរិក​បដិសេធ​ការ​អះ​អាង​របស់​កង​កម្លាំង​ស៊ីរី​អំពី​ការ​ចូល​កាន់​កាប់​ទីប្រជុំជន ​Manbij

ចុះផ្សាយថ្អៃទី 2019-01-01 00:00:41 | ដោយ 11 views

p1

ក្រុម​មន្រ្តី​អាមេរិក​កំពុង​ដាក់​ការ​សង្ស័យ​ចំពោះ​ការ​អះ​អាង​ថា​ កង​កម្លាំង​ស៊ីរី​កំពុង​កាន់​កាប់​ទីប្រ​ជុំជន ​Manbij ​ភាគ​ឦសាន​ដែល​ជា​ចំណុច​សំខាន់​រវាង​កង​ជីវពល​ Kurd ដែល​គាំទ្រ​ដោយ​អាមេរិក​និង​ប្រទេស​តួកគី។

សូមផ្ដល់មតិលោកឣ្នកខាងក្រោម

ព័ត៌មានផ្សេងៗព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ