ក្រសួងការពារ​ប្រទេស​ស.រ.អា.ថា​ទោះ​ជា​មានឧបសគ្គ​​អាហ្វហ្គានីស្ថាន​អាច​ប្រុង​ប្រៀប​សម្រាប់​ដំណោះ​ស្រាយ​នយោបាយ

ចុះផ្សាយថ្អៃទី 2019-01-01 00:00:41 | ដោយ 8 views

p1

​បើ​តាមរបាយការណ៍​មួយរបស់​ក្រសួង​ការពារ​ប្រទេស​ស.រ.អា.ដែល​បានចេញ​ផ្សាយ​ក្នុង​សប្តាហ៍នេះ​ដែល​និយាយ​យោង​ដល់លទ្ធផល​នៃ​ការ​បង្កើន​សកម្មភាព​យោធា​កាលពី​ពេល​ថ្មីៗនេះ​រួម​ជាមួយ​ការ​ផ្តើមគំនិត​ខាង​ការទូត

សូមផ្ដល់មតិលោកឣ្នកខាងក្រោម

ព័ត៌មានផ្សេងៗព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ