រដ្ឋមន្ត្រី​សន្តិសុខ​មាតុភូមិ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅទីក្រុង​តាម​ព្រំដែន

ចុះផ្សាយថ្អៃទី 2019-01-01 00:00:41 | ដោយ 8 views

p1

រដ្ឋមន្ត្រី ​ឃឺស្ទ៊ែន នឿលសិន ​(Kirstjen NielSen)​ ក្រសួង​សន្តិសុខ​មាតុភូមិ ​បាន​បំពេញ ទស្សនកិច្ច​ទៅកាន់​ទីក្រុង ​អេល ប៉ាសូ​ រដ្ឋ​ តិចសាស់​ (Texas)​ កាលពី​ថ្ងៃសុក្រ។ ​

សូមផ្ដល់មតិលោកឣ្នកខាងក្រោម

ព័ត៌មានផ្សេងៗព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ