អាមេរិក​ថា ការវាយប្រហារ​របស់​ក្រុម​សម្ព័ន្ធមិត្ត​ទៅ​លើ​ក្រុម​រដ្ឋឥស្លាម​បាន​សម្លាប់​ជនស៊ីវិល​អស់​ជាង​១០០០​នាក់

ចុះផ្សាយថ្អៃទី 2019-01-01 00:00:41 | ដោយ 10 views

p1

ការ​វាយប្រហារ​របស់​ក្រុម​សម្ព័ន្ធមិត្ត​ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ប្រឆាំង​នឹង​ក្រុម​រដ្ឋឥស្លាម​បាន​សម្លាប់​ជនស៊ីវិល​ក្នុង​ប្រទេស​អ៊ីរ៉ាក់​និង​ស៊ីរី​អស់​ចំនួន​ជាង​១០០០​នាក់​ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​២០១៤​មក។

សូមផ្ដល់មតិលោកឣ្នកខាងក្រោម

ព័ត៌មានផ្សេងៗព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ