ការ​បិទ​រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិក​មួយ​ផ្នែក​ឈាន​ចូល​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ១០ ហើយ

ចុះផ្សាយថ្អៃទី 2019-01-01 00:00:41 | ដោយ 10 views

p1

ការ​បិទ​រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិក​មួយ​ផ្នែក​បាន​ឈាន​ចូល​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ១០ ហើយ នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នេះ ដោយសារតែ​ការ​ចរចា​រឿង​ចំណាយ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធ​នៅតែ​ជាប់​គាំង​រវាង​លោក​ប្រធានាធិបតី Donald Trump និង​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ ឆ្លង​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ឆ្នាំ ២០១៩។

សូមផ្ដល់មតិលោកឣ្នកខាងក្រោម

ព័ត៌មានផ្សេងៗព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ