នាយករដ្ឋមន្ត្រី​បង់ក្លាដែស​លោកស្រី Hasina ឈ្នះ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​អាណត្តិ​ទី ៣ បន្ត​ទៀត

ចុះផ្សាយថ្អៃទី 2019-01-01 00:00:41 | ដោយ 9 views

p1

គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ភាព​មួយ ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​លោកស្រី​នាយករដ្ឋមន្ត្រី Sheikh Hasina បាន​ឈ្នះ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ក្នុង​សំឡេង​ភាគ​ច្រើន​លើសលប់។

សូមផ្ដល់មតិលោកឣ្នកខាងក្រោម

ព័ត៌មានផ្សេងៗព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ