ពលរដ្ឋ​ជិត​៩លាន​នាក់​មាន​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ថ្មី​របស់​គ.ជ.ប.

ចុះផ្សាយថ្អៃទី 2019-01-01 00:00:41 | ដោយ 11 views

p1

នៅថ្ងៃទី​៣១​ ​ខែធ្នូ​ ​ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ​ ​គ.ជ.ប​ ​បាន​ផ្តល់​សុពលភាព​ ​និង​ប្រកាស​ផ្សាយ​លទ្ធផល​ផ្លូវការ​នៃ​ការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ និង​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ​២០១៨។​

សូមផ្ដល់មតិលោកឣ្នកខាងក្រោម

ព័ត៌មានផ្សេងៗព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ