កម្មករ​ ១០០ ​នាក់​ធ្វើ​កូដកម្ម​ ព្រោះ​ថៅកែ​ដេញ​តំណាង

ចុះផ្សាយថ្អៃទី 2019-01-01 00:00:41 | ដោយ 10 views

p1

ប្រភព ៖ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ័ កណ្ដាលៈ ក្រុម​កម្មករ​ជាង ១០០ ​ន […]

សូមផ្ដល់មតិលោកឣ្នកខាងក្រោម

ព័ត៌មានផ្សេងៗព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ