អ្នកវិភាគថាកម្ពុជាអាច​ជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរ ក្រោយពីបក្សកាន់អំណាចបោះបង់ជំនួបជាមួយបក្សប្រឆំាង

ចុះផ្សាយថ្អៃទី 2017-01-23 11:00:09 | ដោយ 92 views

p1

អ្នកវិភាគលើកឡើងថា ការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបក្សកាន់អំណាចបោះបង់ជំនួប ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិជាមួយបក្សប្រឆាំង អាច​ធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរនិងខូចមុខមាត់រដ្ឋាភិបាល​។

សូមផ្ដល់មតិលោកឣ្នកខាងក្រោម

ព័ត៌មានផ្សេងៗព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ