រដ្ឋាភិបាលប្រាប់ គ.ជ.ប ថាការលុបឈ្មោះវៀតណាមពីបញ្ជីបោះឆ្នោតតាមបណ្តឹងបក្សប្រឆាំង​ត្រូវការ​ពេល​

ចុះផ្សាយថ្អៃទី 2017-01-23 11:00:09 | ដោយ 60 views

p1

ក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថា ខ្លួនត្រូវការពេលបន្ថែមទៀត ដើម្បីចុះស៊ើបអង្កេត មុនសម្រេចឲ្យ គ.ជ.ប លុប​​ឈ្មោះ ជ​ន​​​ណា​​ម្នាក់ចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត ដែលបក្សប្រឆាំងចោទថាជាជ​ន​ជា​​តិវៀតណាមកាន់ឯ​កសា​រមិ​​ន​​​​​​ស្រ​បច្បាប់​ ដើម្បីបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំជំនួស​ខ្មែ​រ​​នោះ។

សូមផ្ដល់មតិលោកឣ្នកខាងក្រោម

ព័ត៌មានផ្សេងៗព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ