អាមេរិកចូលរួមរំលឹកថ្ងៃខួបនៃការស្លាប់របស់ លោក ជា វិជ្ជា

ចុះផ្សាយថ្អៃទី 2017-01-23 09:30:11 | ដោយ 80 views

p1

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា បានចូលរួមដាក់កំរងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ រំលឹកខួបនៃការស្លាប់របស់ លោក ជា វិជ្ជា។

សូមផ្ដល់មតិលោកឣ្នកខាងក្រោម

ព័ត៌មានផ្សេងៗព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ