លោក ហ៊ុន សែន ទទួលបានតំណែងជាប្រធានអូឡាំពិកអន្ដរជាតិ

ចុះផ្សាយថ្អៃទី 2017-01-23 09:30:11 | ដោយ 86 views

p1

នាយករដ្ឋមន្ដ្រីកម្ពុជាលោក ហ៊ុន សែន ដែលកាន់អំណាចជាង៣០ឆ្នាំ ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្ដរជាតិ ហៅកាត់ថា IOC សម្រេចផ្ដល់ពានរង្វាន់ពិសេសមួយជា «ប្រធានអូឡាំពិកអន្ដរជាតិ» សម្រាប់ការខិតខំរបស់លោកក្នុងការជួយជម្រុញវិស័យកីឡា។

សូមផ្ដល់មតិលោកឣ្នកខាងក្រោម

ព័ត៌មានផ្សេងៗព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ