គណៈកម្មការរដ្ឋសភាសម្រេចឲ្យមានការដកដំណែង លោក កឹម សុខា ពីប្រធានក្រុមមតិភាគតិច

ចុះផ្សាយថ្អៃទី 2017-01-23 08:30:08 | ដោយ 57 views

p1

គណៈកម្មការអចិន្រៃ្តយ៍នៃរដ្ឋសភា ដែលភាគច្រើនមកពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅព្រឹក​នេះ​​បាន​ឯក​ភាពឲ្យ​មាន​ការដក​ដំណែង លោក កឹម សុខា ពីប្រធានក្រុមមតិភាគតិច ទៅ​តាមការ​ព្រមាន​របស់​លោក ហ៊ុន សែន កាលពីពេលថ្មីៗនេះ។

សូមផ្ដល់មតិលោកឣ្នកខាងក្រោម

ព័ត៌មានផ្សេងៗព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ