មីយ៉ាន់ម៉ាស្នើសុំពេលបន្ថែម​សម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិ​ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហ៊ីងយ៉ា​

ចុះផ្សាយថ្អៃទី 2017-01-23 08:30:08 | ដោយ 84 views

p1

រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃចន្ទនេះ បានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនានានៅលើពិភពលោក ទុកពេលសមស្របមួយសម្រាប់ឲ្យប្រទេសនេះ ដោះស្រាយវិបត្តិពាក់ព័ន្ធជនជាតិភាគតិចរ៉ូហ៊ីងយ៉ា និង បញ្ហាក្រុមឧទ្ទាមផ្តាច់ខ្លួន។​

សូមផ្ដល់មតិលោកឣ្នកខាងក្រោម

ព័ត៌មានផ្សេងៗព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ