វៀតណាម​បានឃាត់ខ្លួន​អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការតាមអ៊ិនធើណែតប្រឆាំង​រដ្ឋ

ចុះផ្សាយថ្អៃទី 2017-01-23 07:00:12 | ដោយ 56 views

p1

នគរបាលវៀតណាមបានឃាត់ខ្លួនអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាព​តាមអ៊ិនធើណែត​ រិះគន់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ តាមរយៈអ៊ិនធើណែត ដែលនេះត្រូវបានក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបញ្ជាក់ថា ជាផ្នែកមួយនៃការ​បង្ក្រាបលើអ្នករិះគន់​របស់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុនីស្តវៀតណាម។

សូមផ្ដល់មតិលោកឣ្នកខាងក្រោម

ព័ត៌មានផ្សេងៗព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ